top of page

 ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านต่างๆ

English for Any Profession

ด้วยบทเรียนที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับเป้าหมายของตัวผู้เรียน ทำให้ผู้สอนสามารถปรับแต่งบทเรียนให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ถ้าหากคุณเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังมองหาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการธุรกิจ เราก็ยินดีที่ได้สอนให้กับคุณ เราเคยทำงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญ หากคุณเป็นแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขอื่น ๆ ที่กำลังมองหาบทเรียนภาษาอังกฤษ เราสามารถช่วยคุณในการพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารได้ บทเรียนส่วนตัวของเรามุ่งเน้นไปที่การช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ การออกเสียง และการเขียนที่คุณต้องใช้ในการทำงาน  การเรียนการสอนโดยวิดีโอออนไลน์ ถือเป็นความต้องการของนักเรียนในทุกวันนี้

การรับรอง

Testimonials

ฉันเป็นมืออาชีพที่ทำงานกับปัญหาสาธารณะ ผู้ช่วยจากสถาบันภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนั้นช่วยฉันได้มาก สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความสามารถของผู้สอนในการปรับเปลี่ยนบทเรียนไปตามความต้องการของฉัน บทเรียนของเขาไม่เหมือนกับบทเรียนธรรมดา ทั่วๆ ไป ผมแนะนำผู้สอนคนนี้จริงๆ

- Giorgos มืออาชีพทางด้านการจัดการปัญหาสาธารณะ

ผู้สอนของฉันนั้นยอดเยี่ยม บทเรียนของเขาช่วยให้มีสมาธิ ชาญฉลาด และรับแต่งได้ ฉันเป็นทนายความที่ต้องรับผิดชอบงานกี่ยวกับธุรกิจในภาษาอังกฤษอยู่บ่อย ผู้สอนได้ปรับให้ตรงตามความต้องการของฉัน ช่วยให้ฉันเห็นถึงความแตกต่างในทางที่ดีของตัวเอง

 

- Anita ทนายความ

bottom of page